Balkenklem

Balkenklem

Hijsen van balken met I- en H-profiel

HALFAUTOMATISCHE KLEM:

De klem is vergrendeld in de open stand. Om te kunnen hijsen moet de bediener de hefboom activeren (ontgrendeling met de hand) en die omhoog houden terwijl hij met hijsen begint. Wanneer de last wordt neergelegd gaat de klem vanzelf open.De vastklemming is evenredig aan de last om de kans op beschadiging van de last tot een minimum te beperken.

Gebruiksbeperkingen

  • Mogelijkheid om klemmen uit dit assortiment te gebruiken bij een balk waarvan de breedte kleiner is dan aanbevolen; gebruik de klemmen in dat geval paarsgewijs (klemming op lijf van profiel).
  • Paarsgewijs te gebruiken, toepassing van een hijstraverse wordt aanbevolen.
  • Hijs nooit meer dan één balk tegelijk.
  • Alleen verticaal trekken.
  • Gebruik de onderring nooit als bevestigingspunt: gebruik bakklem GP hiervoor.
  • Werktemperatuur: -20 tot 100°C